WKZ-O - wielopłaszczyznowa klapa odcinająca

spełniająca wymagania klasy ogniowej EIS240 Nowość w ofercie SMAY

  • Klasa szczelności C
  • Ogniochronna obudowa siłownika w standardzie
  • Korzystne ceny i szybkie terminy realizacji

Przeznaczenie

Wielopłaszczyznowa przeciwpożarowa klapa odcinająca typu WKZ-O przeznaczona jest do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegroda odcinająca, oddzielająca strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku (normalnie otwarta). Funkcją tej klapy jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu.

Konstrukcja

Klapy WKZ-O składają się z obudowy o przekroju prostokątnym, dwóch rzędów ruchomych piór oraz układu napędowego. Obudowa klapy wykonana jest z płyt ogniochronnych oraz stalowych elementów konstrukcyjnych. Za pomocą metalowych sworzni do obudowy zamocowano ruchome pióra z mineralnego kompozytu silikatowego. Po wewnętrznej stronie obudowy oraz na piórach zamocowano uszczelkę pęczniejącą. Klapa WKZ-O wyposażona jest w siłownik elektryczny wraz ze sprężyną powrotną serii BF firmy BELIMO.

Uwaga
  • Klapa WKZ-O wyposażona jest w innowacyjny mechanizm napędowy zapewniający obrót łopatek w układzie przeciwbieżnym.
  • Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu pióra nie wychodzą poza obrys klapy
  • Podwójny rząd piór zapewnia najwyższą szczelność oraz odporność ogniową

Montaż

Klapy mogą być montowane w przegrodach budowlanych EI 240 (ve i↔o) S – łopatki poziomo. W ścianach sztywnych o niskiej gęstości 650±200 kg/m2 lub większej, o gr. 180 mm lub większej oraz o klasie odporności ogniowej EI 240 lub większej (np. w ścianach betonowych, murowanych z cegły pełnej, z bloczków z betonu komórkowego lub pustaków oraz z płyt prefabrykowanych). Obudowa wyposażona została w stalowe króćce umożliwiające łatwe łączenie elementów kanału z klapą.

Uwaga

Zwarta konstrukcja klapy pozwala na jej osadzenie i uszczelnienie bez zastosowania tymczasowych podwieszeń i podpór.

Korzyści dla projektanta i instalatora

Optymalna budowa

Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu pióra nie wychodzą poza obrys klapy

Niski opór

Zwiększona odporność ogniowa przy zachowaniu relatywnie niskich oporów przepływu

Większa odporność

Podwójny rząd piór zapewnia najwyższą szczelność oraz odporność ogniową

Szybki montaż

Zwarta konstrukcja klapy pozwala na jej osadzenie i uszczelnienie bez zastosowania tymczasowych podwieszeń i podpór

Pełne zabezpieczenie

Ogniochronna obudowa siłownika w standardzie

Klapa WKZ-O

Certyfikacja i dopuszczenia

Klapy WKZ-O są skonstruowane, produkowane oraz poddawane próbom zgodnie z wymogami norm: EN 15650 „Wentylacja budynków - przeciwpożarowe klapy odcinające" oraz PN-EN 13501-3 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3. Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według normy: PN-EN 1366-2

Skontaktuj się z nami

przygotowujemy dla Ciebie indywidualną wycenę!